UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

პროექტი მტკვარი II-ის ორწლიანი აქტივობების ანგარიში - ვიდეო ინგლისური სუბტიტრებით

ტრანსასაზღვრო მდინარე მტკვრის პროექტი მისი აუზისა და ეკოსისტემის დაცვას და აღდგენას ისახავს მიზნად. პროექტის მხარდამჭერები არიან საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობები, გაეროს განვითარების პროგრამა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი.