UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

UNDP-GEF მტკვარი II-ს ახალგაზრდა ექპსერტებმა, აიზელ ქამილმა და აჰმადია სარქაროვმა ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექცია ჩაატარეს

2019 წლის 27 მარტს, UNDP-GEF მტკვარი II უმცროსმა ექსპერტებმა, აიზელ ქამილმა და აჰმადია სარქაროვმა ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატის სტუდენტებს ჰიდროლოგიისა და ბიოლოგიის პროგრამის სტუდენტებს ლექცია წაუკითხეს.

ეს ლექცია ერთთვიანი პროგრამამის ნაწილი იყო, რომელიც მათ ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაატარეს. მანამდე უმცროსი ექსპერტები “ექსპერტების ტრენინგებს” დაესწრენენ, რომ საჭირო ცოდნა მიეღოთ. უმცროსი ექსპერტების ტრენინგი ჟანინ მიტჩელმა და პროექტის რეგიონულმა ანალიტიკოსმა, ჰაჯარ ჰუსეინოვამ ჩაატარეს. 


2019 წლის 23 აპრილს აჰმადიამ და აიზელმა წარმატებით დაასრულეს სწავლების პროგრამა.