UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

მდინარე მტკვრის აუზის დაცვის პროექტი

The UNDP - GEF Kura პროექტი "მტკვრის აუზის ტრანსსასაზღვრო წყლების რესურსების ინტეგრირებული მართვა" ხორციელდება საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებისა და შესაბამისი სამინისტროების: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და აზერბაიჯანის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროების მონაწილეობით.   

პროექტი Kura II ყურადღებას გაამახვილებს სამინისტროების დონეზე მიმდინარე სტრატეგიულ სამოქმედო გეგმაზე [Strategic Action Plan (SAP)], ხელს შეუწყობს მის კარგად განხორციელებას, წყლის რესურსების მართვის ინტეგრირებული გეგმის შემუშავებას და თავის წვლილს შეიტანს ტრანსასაზღვრო მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების გონივრული მართვის პროგრამის ამოქმედების საქმეში, რომელიც უკვე შეთანხმებულია ხსენებულ მთავრობებს შორის. 

პროექტი ხუთ კომპონენტს მოიცავს:

  • მდინარის ინსტიტუციური მართვის ლეგალური ბერკეტების შექმნა და მხარდაჭერა;
  • პროფესიული განვითარება და შესაძლებლობების გაზრდა წყლის მენეჯერებისთვის სხვადასხვა სექტორში;
  • სტრესისა და დატვირთვის შემცირება მდინარის აუზის კრიტიკულ ზონებში;
  • დაინტერესებულ მხარეთა განათლება და გაძლიერება;
  • მეცნიერების წილის შეტანა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

Read more


უახლესი ამბები

15 აპრ 2020
UŞAQLAR ÜÇÜN SU MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ INCƏSƏNƏT MÜSABIQƏSI
BMTİP-QEF Kür II Layihəsi, Sizi 5 May 2020 tarixində layihənin sosial media hesablarında onlayn olaraq keçiriləcək Kür Layihəsi - Dünya Günü İncəsənət Müsabiqəsində iş...
08 აპრ 2020
BMTIP-QEF Kür II Layihəsinin YouTube kanalı
BMTİP-QEF Kür II Layihəsinin artıq YouTube kanalı mövcuddur. Bu kanal vasitəsilə layihənin bütün videolarını izləyə bilərsiniz.
25 თებ 2020
#SuÇərşənbəniz Mübarək!
#SuÇərşənbəniz Mübarək! Biz BMT İP-QEF Kür II Layihəsi çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və @QEF-in dəstəyi ilə Azərbaycan və Gürcüstanda Kür çayı bo...