UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su Sektorunda Tətbiqetmə Mexanizmləri

library/project-reports/azrbaycanda-su-sektorunda-ttbiqetm-mexanizmlri

01 Jun 2020 by sona.guliyeva

2.1 MB

Su Sektorunda Tətbiqetmə Mexanizmləri.pdf