UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

H2Otel Suya Qənaət Mükafatları

Mukafatlar Haqqında

H2Otel Suya Qənatə Mükafatları, suyun istifadəsini azaltmaq istiqamətində yenilikçi tədbirlər həyata keçirmək üçün Azərbaycan və Gürcüstanda otellər ilə əməkdaşlıq edir. İştirakçı otellər suya qənaət metodları mövzusunda təlimlər almaqla yanaşı, su sərfinin monitorinqi və azaldılması üçün də yararlı vasitələrlə tanış olur. Otellər həmçinin sürətlə artan müştəri bazasına müraciət etmək üçün suya qənaət yolu ilə ətraf mühitə təsirlərini minimuma endirən seçimləri göstərən xüsusi marketinq və brendləşdirmə məlumatları ilə təmin olunacaqlar. Qaliblər otelin sənaye sektorundakı davamlı və məsuliyyətli gündəminə dair dünyanın 30,000-dən çox otelinə ilə işləyən onlayn məlumat mənbəyi "Green Hotelier"-də nümayiş olunacaqlar.

Suallar və ya mükafat müsabiqəsində otelinizə yer qazanmaq üçün xahiş olunur h2otel.awards@gmail.com ünvanına e-mail göndərin.

Bu proqram BMT İP-QEF Kür II: Kür Çayı Hövzəsində Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Olunmasını Təkmilləşdirmək layihəsinin təşəbbüsüdür (www.kura-river.org)