UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Nigarın müsabiqə haqqında fikirləri

NİGAR MAYİLOVA BEYNƏLXALQ ONLAYN İNCƏSƏNƏT MÜSABİQƏSİNİN İŞTİRAKÇILARINDAN BİRİDİR

O müsabiqəmizə Bakı şəhərindən qatılmışdır. Nigar su ilə bağlı fikirlərini paylaşır. Videonu aşağıdakı link vasitəsilə izləyə bilərsiniz: