UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Keçən İl Əldə Edilmiş Əsas Dərslər və Layihənin Həyata Keçirilməsində Qarşıya Çıxan Çətinliklər (Rus dilində altyazı ilə)

BMTİP-QEF Kür II Layihəsinin Rəhbər Komitəsinin İclası

Bu video BMTİP-QEF Kür II Layihəsinin Rəhbər Komitəsinin iclasında təqdim edilmişdir.