UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Posterlər Kateqoriyası üzrə Üçüncü Yerin Qalibi

TAMAZ UNAFKOŞVİLİ YARIŞMAMIZA GÜRCÜSTANIN QORİ ŞƏHƏRİNDƏN QOŞULMUŞDUR. O, Posterlər KATEQORİYASINDA ÜÇÜNCÜ YERİN SAHİBİ OLMUŞDUR

Tamaz müsabiqə haqqında düşüncələrini bu video ilə göndərmişdir: