UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Azərbaycanda Yeraltı və Yerüstü Su Ehtiyatları

AZƏRBAYCANDA ÇAY HÖVZƏSİNDƏ YERALTI VƏ YERÜSTU SU EHTİYATLARI ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR