UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Yeraltı və Yerüstü Su Ehtiyatlarının İdarə Olunması üzrə Təlimat

TRANSSƏRHƏD YERALTI VE YERÜSTÜ SU EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN TEXNİKİ TƏLİMAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Hesabatın tam mətnini bu linkdən əldə edə bilərsiniz.