UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Sudan İstifadə üçün Dayanıqlı Qiymətlər

KÜR ÇAYI HÖVZƏSİNDƏ SUDAN İSTİFADƏ ÜÇÜN DAYANIQLI QİYMƏTLƏR ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Hesabatın tam mətnini bu link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.