UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su Xidmətlərinin Dəyəri

KÜR ÇAYI HÖVZƏSİNDƏ ƏHALİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜÇÜN SU XİDMƏTLƏRİNİN DƏYƏRİ ÜZRƏ HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR

Hesabatın tam mətnini bu link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.