UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Azərbaycanda Daşqın Riskinin Azaldılması

AZƏRBAYCANDA DAŞQIN RİSKİNİN AZALDILMASI ÜZRƏ (2019-2020) HESABAT ARTIQ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MÖVCUDDUR