UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Kür Boxçası Broşuraları │VI-VIII Siniflər

VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Kür Boxçası Broşuraları III-XI siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Bu gün biz sizinlə VI, VII və VIII siniflər üçün hazırlanmış broşuraları paylaşırıq. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara sudan səmərəli istifadə, suyun keyfiyyəti və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını veb-səhifəmizdə yerləşdirilmiş linklər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.