UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Kür Boxçası Broşuraları │IX-XI Siniflər

IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Kür Boxçası Broşuraları III-XI siniflərdə təhsil alan şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Bu gün biz sizinlə IX, X və XI siniflər üçün hazırlanmış broşuraları paylaşırıq. Hər broşura müxtəlif mövzu haqqındadır və həmin mövzu haqqında ətraflı məlumat verir. Mövzulara suyun keyfiyyətinin qorunması, çay hövzələri və s. daxildir. Broşuraların tam versiyalarını veb-səhifəmizdə yerləşdirilmiş linklər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.