UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Kür Boğçası

"Kür Boğçası" innovativ vasitədir və məktəblər üçün bir material olaraq hazırlanmışdır. Buraya su, su sektorundakı problemlər və Kür çayı hövzəsi haqqında ümumi məlumatlar daxildir.