UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Beynəlxalq çay fondu

İnteqrasiya edilmiş su hövzəsi idarəetməsi haqqında daha çox məlumat və yenilənmiş xəbərlər üçün Beynəlxalq Çay Fondu ilə tanış olun