UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Rəqəmsal Kitabxana

Su üzrə Beynəlxalq Onlayn Uşaq İncəsənət Müsabiqəsinə göndərilmiş Rəsm Əsərləri
BMT İP-QEF KÜR II LAYİHƏSİ YER GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ ONLAYN İNCƏSƏNƏT MÜSABİQƏSİ TƏŞKİL ETMİŞDİR. MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏN ÇOXLU UŞAQLAR ÖZ RƏSM ƏSƏRLƏRİ İLƏ MÜSABİYƏ QOŞULUBLAR.

Kür Boxçası Broşuraları │IX-XI Siniflər
IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Kür Boxçası Broşuraları │VI-VIII Siniflər
VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Kür Boxçası Broşuraları │III-V Siniflər
III-V siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur