UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Rəqəmsal Kitabxana

Komiks
1-ci cild

Komikslər
2-ci cild

Su problemləri: Elm və Texnologiyalar
Su sektorunun müasir problemlərinin və konseptual məsələlərinin əks olunması məqsədi ilə “Azərsu” ASC tərəfindən “Su problemləri: elm və texnologiyalar” adlı elmi jurnalın yeni sayı hazırlanmışdır.

Kür Boğçası
"Kür Boğçası" innovativ vasitədir və məktəblər üçün bir material olaraq hazırlanmışdır. Buraya su, su sektorundakı problemlər və Kür çayı hövzəsi haqqında ümumi məlumatlar daxildir.

"BMT-Su" Analitik Qısa Məlumat
Qeyri-ənənəvi Su Resursları 05 iyun 2020

Su üzrə Beynəlxalq Onlayn Uşaq İncəsənət Müsabiqəsinə göndərilmiş Rəsm Əsərləri
BMT İP-QEF KÜR II LAYİHƏSİ YER GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ ONLAYN İNCƏSƏNƏT MÜSABİQƏSİ TƏŞKİL ETMİŞDİR. MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏN ÇOXLU UŞAQLAR ÖZ RƏSM ƏSƏRLƏRİ İLƏ MÜSABİYƏ QOŞULUBLAR.

Kür Boxçası Broşuraları │IX-XI Siniflər
IX-XI siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Kür Boxçası Broşuraları │VI-VIII Siniflər
VI-VIII siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Kür Boxçası Broşuraları │III-V Siniflər
III-V siniflər üçün Kür Boxçası Broşuraları artıq Azərbaycan dilində mövcuddur

Beynəlxalq çay fondu
İnteqrasiya edilmiş su hövzəsi idarəetməsi haqqında daha çox məlumat və yenilənmiş xəbərlər üçün Beynəlxalq Çay Fondu ilə tanış olun