UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Suyun Kəmiyyətinin İdarə Olunması üzrə Regional İşçi Qrupu

BMTİP-QEF Kür II layihəsinin Su Kəmiyyətinin İdarə edilməsi üzrə Regional İşçi Qrup 19 sentyabr 2019-cu il tarixində Gürcüstanda üçüncü iclasını keçirdi.

Hər iki tərəf Beynəlxalq Ekspertin göstərişinə uyğun olaraq, Azərbaycan və Gürcüstanda yerüstü və yeraltı su ehtiyatları barədə hesabatlarını təqdim etdilər.Həmin təlimatlara əsasən, ölkələrdən həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda su ehtiyatları ilə bağlı boşluqları təqdim etmələri tələb olundu. Bu görüşün məqsədi işçi qrupların harada olduğunu və Kür çayı hövzəsində regional hesabatın bir hissəsi olacaq milli hesabatlarını necə yaxşılaşdıra biləcəklərini anlamaq idi..Təqdimatlardan sonra Baş Potensialın İnkişafı üzrə Mütəxəssis, Regional İşçi Qrupunu ümumi layihə yeniləmələri və digər işçi qruplarında əldə edilən son irəliləyişlər ilə yeniləmişdir. Əvvəlcə bu regional işçi qrupunun ümumilikdə dörd iclas keçirəcəyi planlaşdırılırdı, lakin 2019 rəhbər heyəti iclasında verilən genişləndirmə sayəsində bu əməkdaşlığın yüksək əhəmiyyətini nəzərə alaraq beşinci iclasın da keçirilməsi mümkündür.