UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Regional Layihə Məşvərət Qrupu görüşü │ Kaxeti, Gürcüstan │16-18 Oktyabr 2018

16-18 oktyabr 2018-ci ildə Gürcüstanın Kaxeti şəhərində Kür II layihəsinin Regional Layihə Məşvərət Qrupunun (RLMQ) iclası keçirildi. Tədbir Kür çayının hövzəsində Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə olunması problemlərinin və həllərinin birgə müzakirəsi üçün Azərbaycan və Gürcüstanda su sektorunda əsas tərəfdaşları bir yerə topladi.
RLMQ üzrə 2-ci iclasın ümumi məqsədi aşağıdakılardır:
- 2018-ci ilin qışında Qəbələdə keçirilən Regional LMQ-dan sonra suyun idarə olunmasında əhəmiyyətli dəyişikliklərlə bağlı milli səviyyədə yenilikləri paylaşmaq və dəyişiklikləri gözləmək.
- Hər bir regional işçi qrupunun statusu, iş sahələri və müddətləri barədə təqdimatlar.
- Kür çayının 2014-cü ildə Nazirliklə razılaşdırılmış Strateji Fəaliyyət Planını nəzərdən keçirmək, prioritet transsərhəd məsələlərin mövcud vəziyyətini müzakirə etmək və növbəti addımları və gələcək tədbirləri nəzərdən keçirmək.