UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Altıncı Regional İşçi Qrupunun İclası

Transsərhəd Yeraltı və Yerüstü suların idarə olunması üzrə Regional İşçi Qrupunun iclası onlayn olaraq həyata keçirildi.

Bu gün Transsərhəd Yeraltı və Yerüstü suların idarə olunması üzrə Regional İşçi Qrupunun altıncı iclası onlayn olaraq həyata keçirildi. İclas zamanı həm Gürcüstan, həm də Azərbaycandan olan regional işçi qrupunun üzvləri Kür çayı hövzəsindəki mövcud quraqlıq vəziyyəti barədə məlumat verdi və müzakirə apardılar.