UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Kür II Layihəsi 22-ci Çay Simpoziumunda

UNDP-QEF Kür II Layihə baş texniki məsləhətçisi və regional layihə koordinatoru Meri Metyuz 22-ci Beynəlxalq Çay simpoziumunda iştirak edib.

Simpozium Avstraliyanın Brisbane şəhərində keçirilib. Şəkildəki insanlar soldan sağa Ivan Zavadsky - GEF İW-nin keçmiş rəhbəri və ICDPR-in hazırkı katibi - Dunay Komissiyasının üzvü, İWLEARN-dən Natali Degger, Okavango çayı hövzəsindən Janerio Janerio, Beynəlxalq Çay Fondunun Carla Littlejohn, Meri Metyuz BMTİP-QEF Kür II Layihəsindın və Regional Texniki Müşavir BMTİP QEF Beynəlxalq Sulardan Vladimir Mamaevdir.

Birlikdə bütün dünyada çaylar üçün tərəfdaşlıq qururuq!