UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

4 Oktyabr 2017 tarixində BMTİP-QEF Kür II Layihə Məşvərət Qrupunun 2 –ci Görüşü

BMTİP-GEF Kür II Layihə Məşvərət Qrupunun ikinci iclası 4 oktyabr 2017-ci il tarixində BMTİP / GEF Kür II Tbilisi Tədris Mərkəzində Kür II Layihə mərkəzinin müdiri Mariam Makarova və Kür II baş texniki məsləhətçi və regional layihə koordinatoru Meri Metyus tərəfindən keçirildi.

İclasda, 1-ci PAG iclasından (2017-ci ilin iyulunda) bəri həyata keçirilmiş layihə və qarşıdakı planlar barədə ümumi məlumat təqdim etdi. Layihə qrupu Su göstəriciləri iclasının, Çayların Bərpası görüşünün və Qaynar nöqtələrin hesabatını təqdim edərək, Kür II beynəlxalq mütəxəssisinin bu parametrlərin ölçülməsi metodologiyasını uyğunlaşdırmaq üçün hər iki ölkənin laboratoriyaları ilə işləyəcəyini və iki ölkənin də səy göstərəcəyini qeyd etdi. Milli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan qaynar nöqtələri bölüşüldü. Beləliklə mütəxəssislər bilik mübadiləsi aparmaq üçün problemin digər ölkədə olduğunu bilirlər.