UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

CİS Verilənlər Bazasının Quraşdırılması Təlim - İkinci Gün

Bu gün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində CİS verilənlər bazasının quraşdırılması təliminin ikinci günü həyata keçirildi.

İki gün davam edən təlimdə iştirakçılar nəzəri və praktik aspektlər barədə məlumat aldılar. Təlim Milli Ekspert Emil Bayramov tərəfindən aparılır.