UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Bloq

Su haqqında Azərbaycan mətbuatında yayınlanmış xəbərlər (10-17 iyul 2020)
10-17 iyul tarixlərində Azərbaycan mətbuatında su və Kür hövzəsi ilə bağlı yayınlanmış xəbərləri bir bülletenində topladıq.

“Hydro-Heroes App”-ın açılış görüşü media tərəfindən maraqla qarşılanmış və müxtəlif mənbələrdə işıqlandırılmışdır
Kür II layihəsi su sızmalarının qarşısını almaq üçün applikasiya hazırlayır! 10 iyul 2020-ci il-ci ildə Kür çayı hövzəsinin bütün əsas maraqlı tərəfləri üçün “Hydro-Heroes” mobil tətbiqinin ilk virtual təqdimatı keçirildi.

2020-ci ilin mart-aprel ayları üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2020-ci ilin mart ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2020-ci ilin aprel ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2020-ci ilin fevral ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2020-ci ilin fevral ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2020-ci ilin mart ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2020-ci ilin yanvar ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2020-ci ilin yanvar ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2020-ci ilin fevral ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2019-cu ilin noyabr və dekabr ayları üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2019-cu ilin noyabr ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2019-cu ilin dekabr və 2020-ci ilin yanvar ayları üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2019-cu ilin oktyabr ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2019-cu ilin oktyabr ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2019-cu ilin noyabr ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2019-cu ilin sentyabr ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2019-cu ilin sentyabr ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2019-cu ilin oktyabr ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2019-cu ilin avqust ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2019-cu ilin avqust ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2019-cu ilin sentyabr ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

2019-cu ilin iyul ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri
BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2019-cu ilin iyul ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2019-cu ilin avqust ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

Next