UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su haqqında Gürcüstan mətbuatında yayınlanmış xəbərlər (27 iyul - 2 Avqust 2020)

27 iyul - 2 Avqust 2020 tarixlərində Gürcüstan mətbuatında su və Kür hövzəsi ilə bağlı yayınlanmış xəbərləri bir bülletenində topladıq.

Bülleteni əlavə edilmiş sənədlər hissəsindən oxuya bilərsiniz.