UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su haqqında Gürcüstan mətbuatında yayınlanmış xəbərlər (20-25 İyul 2020)

20-25 İyul 2020 tarixlərində Gürcüstan mətbuatında su və Kür hövzəsi ilə bağlı yayınlanmış xəbərləri bir bülletenində topladıq.

Bülleteni əlavə edilmiş sənədlər hissəsindən oxuya bilərsiniz.