UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Su haqqında Azərbaycan mətbuatında yayınlanmış xəbərlər (31 Avqust - 6 Sentyabr 2020)

31 Avqust - 6 Sentyabr 2020 tarixlərində Azərbaycan mətbuatında su və Kür hövzəsi ilə bağlı yayınlanmış xəbərləri bir bülletenində topladıq.

Bülleteni əlavə edilmiş sənədlər hissəsindən oxuya bilərsiniz.