UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

2019-cu ilin iyul ayı üçün Baş Texniki Məsləhətçinin Aylıq Qeydləri

BMT İP-QEF Kür II Layihəsinin 2019-cu ilin iyul ayında həyata keçirdiyi fəaliyyətlər, eləcə də 2019-cu ilin avqust ayı üçün görüləcək işlərin planı ilə bu yazıdan tanış ola bilərsiniz

İyul ayında həyata keçirilmişdir:

 • 8-9 iyul tarixlərində Azərbaycanda Kür II Layihə Rəhbər Komitəsinin iclası
 • 2 iyul tarixində Tbilisidə H20tel təlimi
 • QEF 2019 üçün PİR təqdim edilməsi
 • EUWI + Layihə rəhbərliyi ilə görüş və Bakıdakı Milli Su Siyasəti Dialoq İclasında iştirak
 • Ekoloji axının öyrənilməsi üzrə ekspert qrupunun 4-cü çöl monitorinq səfəri
 • 15-16 İyul və 18-19 İyul tarixlərində Azərbaycanda və Gürcüstanda Tom Stafford tərəfindən Ətraf-Mühitin Qiymətləndirilməsi mövzusunda təlimi
 • 19 İyulda şirkətin çirklənmənin azaldılması nümayiş layihəsində iştirak imkanlarını müzakirə etmək məqsədi ilə Tom Stafford ilə birlikdə Aragvi hövzəsindəki Saguramo yaxınlığındakı Zedazeni pivə zavoduna sahə səfəri. 
 • Çöl şəraitində laboratoriya nümunələrinin götürülməsi və laboratoriya təliminə dair müsahibə haqqında videoçarxlar
 • Beynəlxalq aralıq qiymətləndirmə məsləhətçisi tərəfindən təqdim olunan Aralıq qiymətləndirmə hesabatının layihəsinin alınması və nəzərdən keçirilməsi və şərh edilməsi üçün Kür II layihəsinin Rəhbər Komitə üzvlərinə paylanması
 • 29-30 iyul 2019-cu il tarixində Azərbaycanda su idarəetməsi üçün tətbiq olunan CİS texnologiyaları (Blok-1) mövzusunda təlimin keçirilməsi
 • Azərbaycanda qadınların təlimləri sahəsində əməkdaşlıq üçün Qadın, Uşaq və Ailə Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə görüşün keçirilməsi
 • Yaşıl İqlim Fondunun Azərbaycanda hazırlanması seminarında iştirak
 • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, Kənd Təsərrüfatı Naziri, Meliorasiya ASC-nin direktor müavini və Azersu şirkətinin nümayəndələri ilə Azərbaycanda Kür hövzəsi üçün suyun qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda və digər ölkələrdə tətbiq olunan suvarma təcrübələri ilə bunların müqayisəsinə dair hesabatın hazırlanması ilə bağlı təqdimat.
 • Azərbaycanda Layihə Koordinasiya Bölməsinə Layihə İşçisinin işə qəbulu
 • Layihə Rəhbər Komitəsinin İclasının  Protokolunun nəzərdən keçirmək məqsədilə BMT-nin İstanbul Regional Mərkəzə təqdim edilməsi
 • IGRAC tərəfindən transsərhəd yeraltı sularının idarəolunmasına dair regional hesabatın son variantı
 • Alazan (Qanıx)-İori çay hövzəsində yeraltı suların monitorinq sisteminin quraşdırılması üçün Tenderin elan olunması

Avqust ayında həyata keçirilməsi planlaşdırılır:

 • Gürcüstandakı Ruisi və Kaxiti damcılı suvarma nümayiş ərazilərinə sahə səfəri
 • Gürcüstanın Qori şəhərində bələdiyyə sektorunda suyun səmərəli istifadəsinə dair nümayiş layihəsinin qarşıdakı fəaliyyətlərini müzakirə etmək üçün 'Ətraf Mühit və İnkişaf' ilə görüş
 • Sənaye və bələdiyyə kanalizasiya çirkliliyinin azaldılması üzrə beynəlxalq mütəxəssislə müqavilə bağlamaq
 • Alazani (Qanıx) -İori çayı hövzəsində yeraltı suların monitorinqi sisteminin quraşdırılması üçün potensial təkliflərin qiymətləndirilməsinin yekunlaşdırılması
 • Aralıq hesabatları, son və növbəti çöl səfərlərini müzakirə etmək üçün Ekoloji Axın üzrə işçi qrupu ilə görüş
 • Layihə fəaliyyətləri barədə Kür Rezident Nümayəndəsinə məlumat vermək üçün BMT İP-nin Gürcüstan Ölkə Ofisi ilə görüşü
 • Layihənin Ətraf Mühit İqtisadiyyatı Mütəxəssisi tərəfindən Gürcüstanın hidroenerji, balıq təsərrüfatları və sənaye istifadəsi üçün verdiyi suya görə tarif islahatı üçün iqtisadi iş tətbiqinə başlanılması.
 • Gürcüstanda CİS mütəxəssisi ilə görüş də daxil olmaqla sentyabr ayının ilk həftəsində keçiriləcək CİS təliminin planlaşdırılması
 • Tsalka, Gürcüstanda damcılı suvarma sistemlərinin quraşdırılması üzrə əlaqələndirici fəaliyyət
 • Gürcüstanda alternativ böyük bir çirkləndirici şirkətin müəyyən edilməsi
 • Hər ölkədə Çirklənmənin Azaldılması demo layihəsi üçün iki milli mütəxəssisin işə qəbul olunması
 • Azərbaycanda Saatlı şəhərində Damcılı Suvarma demo layihəsi üzrə maarifləndirmə, görüşlər və təlimlər keçirmək məqsədi ilə təlim mərkəzi üçün avadanlıq və mebel alınması
 • Azərbaycanda Ekoloji axınının öyrənilməsi üzrə 5-ci monitorinq səfərinin təşkili
 • Azərbaycanın Şirvan şəhərində süni bataqlığın tikilməsi üçün tender təkliflərinin yekunlaşdırılması və Azərbaycanda seçilmiş yerli şirkət üçün müqavilənin bağlanması
 • Kür çayı hövzəsi akademik konfransına təqdim olunmuş elmi məqalələrin rəylərin verilməsi  prosesinin başlanması
 • Layihə Rəhbər Komitəsinin üzvləri ilə Layihə Rəhbər Komitəsi İclası protokolunun paylanması
 • Azərbaycan və Gürcüstan üçün Milli Layihə Kommunikasiya Ekspertlərinin işə qəbulu