UNDP-GEF Kura II: Advancing IWRM Across the Kura River Basin

Haqqında

BMTİP - GEF Kür Layihəsi "Transsərhəd razılaşdırılmış hərəkətləri və milli planları həyata keçirməklə Kür çayı hövzəsi boyunca İnteqrasiya edilmiş Su Resursları İdarəetməsini (İWRM) inkişaf etdirmək" Layihəsi, Gürcüstan hökumətləri ilə birlikdə Kür çayı hövzəsi üçün Strateji Fəaliyyət Proqramını həyata keçirəcəkdir. və Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Mühafizəsi Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə hörmətlə.

Kür II Layihəsi, razılaşdırılmış konyunktiv transsərhəd yeraltı və yerüstü suların idarə edilməsini gücləndirmək və uyğunlaşdırmaq üçün SAP və Vahid Su Resursları İdarəetmə Planlarını həyata keçirməklə nazir tərəfindən təsdiqlənmiş Strateji Fəaliyyət Planına (SAP) verilən prioritet ehtiyacları həll edəcəkdir. Layihənin beş komponenti bunlardır:

İnstitusional idarəetmə protokollarına dəstək;
Sektorlar üzrə su menecerləri üçün peşəkar inkişaf və potensialın yaradılması;
Kritik sahələrdə stres azaldılması tədbirləri;
Maraqlı tərəflərin təhsili və səlahiyyətləri; və,
İdarəetmə üçün inkişaf etmiş elm.
Ümumi fəaliyyət çərçivəsindən olan bu beş prioritet komponent, layihə hər iki ölkədə güclü, çoxsektorlu bir dəstəyə malikdir və gözlədiyi ikitərəfli hüquqi müqavilələri dəstəkləyəcəkdir.

Kür II Layihəsinin icrası GEF tərəfindən 5,329,452 ABŞ dolları məbləğində maliyyə töhfəsi ilə dəstəklənəcəkdir. Milli Hökumət orqanları tərəfindən geniş əlavə maliyyələşdirmə təmin edilmişdir. Azərbaycanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Gürcüstandakı Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlərin Mühafizəsi Nazirliyi layihənin əsas faydalanan və hökumət mərkəzidir. Layihənin icra müddəti 2017-ci ilin aprelindən 2020-ci ilin avqustuna qədər olan Başlama Seminarı da daxil olmaqla 4 il davam edir. Lakin layihə hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, alimlər və özəl qurumlar daxil olmaqla bütün digər maraqlı tərəflərin və maraqlı tərəflərin güclü iştirakına kömək edəcəkdir. IWRM əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin yaratmağa və suyun uğurla inteqrasiya olunması üçün bütün sektorların potensialını gücləndirməyə əsaslanır.